แม่แจ่ม

ที่ตั้งเลขที่ 32 หมู่ที่ 8 ตำบล ท่ายาง อำเภอ ท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี

เจ๊เล็ก

ที่ตั้งเลขที่ 99/3 หมู่ที่ 8 ตำบล ท่ายาง อำเภอ ท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี

หน่อยโภชนา

ที่ตั้งเลขที่ 485/1 หมู่ที่ 1 ตำบล แก่งกระจาน อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี

ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูเต็กกอ

ที่ตั้งเลขที่ 687/1 หมู่ที่ 1 ตำบล ท่ายาง อำเภอ ท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี

ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก 10 บาท

ที่ตั้งเลขที่ - ถนน ธงชัย ตำบล ธงชัย อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี

เจ๊เบียบ สาขา 2

ที่ตั้งเลขที่ 309 หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่ายาง อำเภอ ท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี

หมวยต้อยข้าวมันไก่

ที่ตั้งเลขที่ ตลาดสดเทศบาลตำบลท่ายาง หมู่ที่ 1 ตำบล ท่ายาง อำเภอ ท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี

ร้านเจ๊ทัย

ที่ตั้งเลขที่ 380 หมู่ที่ 4 ตำบล หนองหญ้าปล้อง อำเภอ หนองหญ้าปล้อง จังหวัด เพชรบุรี