รถ Food Truck นี่แหละเตี๋ยว

สถานที่จำหน่าย หน้าห้างโบ้เบ้ทาวเวอร์รังสิต

รถ Food Truck หมูทอดโคตรอร่อย

สถานที่จำหน่าย งานอีเว้นท์ต่างๆ

เล่นไข่

สถานที่จำหน่าย ช่างชุ่ย ถ.สิรินธร เขตบางพลัด

รถ Food Truck นายโอ๊ด ข้าวหมูทอด

สถานที่จำหน่าย เลี่ยงเมืองนนท์ (ตลาดนกฮูก)

รถ Food Truck ราดหน้าไฮโซรสเลิศ

สถานที่จำหน่าย เลี่ยงเมืองนนท์ (ตลาดนกฮุก )

รถ Food Truck โจ๊ก Ker

สถานที่จำหน่าย เลี่ยงเมืองนนท์ (ตลาดนกฮูก )

รถ Food Truck ร้านมันไก่มั้ย

สถานที่จำหน่าย ออกงานอีเว็นท์ต่างๆ

รถ Food Truck ร้านป้าแป้งรสก๋วยเตี๋ยว

สถานที่จำหน่าย ข้างที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร