ผักหลายนาม (ชื่อผัก 4 ภาค)

ในแต่ละภาคในประเทศไทยมีภาษาพูดแตกต่างกันออกไป

มาดูกันว่าคนในแต่ละภูมิภาคเรียกชื่อผักต่างๆ ว่าอะไรกัน?