อธิบดีกรมการค้าภายใน แถลงข่าว "หอการค้าฯ รวมมิตร หนูณิชย์ พาชิม"

อธิบดีกรมการค้าภายใน แถลงข่าว "หอการค้าฯ รวมมิตร หนูณิชย์ พาชิม" เป็นการขยายเครือข่ายร้านหนูณิชย์ พาชิม ออกไปสู่ภูมิภาคโดยมีหอการค้าจังหวัดให้ความร่วมมือภาคเอกชนสนับสนุนวัตถุดิบ การตลาด และการประชาสัมพันธ์