เปิดตัวโครงการร้านอาหารหนูณิชย์ พาชิม จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เปิดตัวโครงการร้านอาหารหนูณิชย์ พาชิม จังหวัดอุดรธานี เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการค้าภายในกับหอการค้าไทย โดยอธิบดีกรมการค้าภายในร่วมเป็นเกียรติในการเปิดตัวโครงการหนูณิชย์ พาชิม จังหวัดอุดรธานี  ณ ศูนย์การค้าโพศรี วิลเลจ ซึ่งมีดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี