หนูณิชย์ @ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

ร้านหนูณิชย์ พาชิม ร่วมจำหน่ายอาหารในงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม "ของที่ระลึกแด่พ่อ ของขวัญปีใหม่" ตั้งแต่วันนี้ถึง 24 ธันวาคม 2558