การประชุม Conference ติดตามการดำเนินงานร้าน “หนูณิชย์..พาชิม” กับกลุ่มงานกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

 วันพุธที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 13.00-14.30 น.
มีการประชุม Conference ติดตามการดำเนินงานร้าน “หนูณิชย์..พาชิม” กับกลุ่มงานกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า 
โดยมี นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์  อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุม