หนูณิชย์...พาชิม อิ่มพุงกางถูกสตางค์

“หนูณิชย์พาชิม”...เฟซบุ๊กแฟนเพจหน่วยงานราชการสำหรับขาชิม ผู้ชื่นชอบความอร่อย อิ่มพุงกาง แบบถูกสตางค์ ต้องไม่พลาดด้วยประการทั้งปวง