วันที่ 11 เมษายน 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้า

วันที่ 11 เมษายน  2559  นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้า ณ
สถานีขนส่งหมอชิต 2