วันที่ 11 เมษายน 2559 นางสาว วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ได้เปิดงานเทสโก้ชวนชิมเมนูหนูณิชย์

วันที่ 11 เมษายน  2559  กรมการค้าภายในร่วมกับเทสโก้ โลตัส จัดจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จเริ่มต้นที่ 19 บาท เช่น ข้าวผัด ข้าวหมูกระเทียมไข่ดาว โดยมีอธิบดีกรมการค้าภายใน (น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์) เป็นประธานในพิธีเปิด ณ เทสโก้โลตัส สาขาแคราย นอกจากนี้ อธิบดีฯ ยังได้ตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าและปริมาณน้ำดื่ม พบว่ามีเพียงพอต่อการบริโภค ณ ห้างเทสโก้ โลตัส สาขาแคราย จังหวัด นนทบุรี