หนูณิชย์พาชิม” ป้ายการันตีร้านอาหาร ถูก สะอาด ดี อร่อย 413 ร้านในโคราช พร้อมขยาย 32 อำเภอ

โคราชมอบป้ายการันตีร้านอาหาร ถูก สะอาด ดี อร่อย ราคาไม่เกิน 25-35 บาท ลดค่าครองชีพสร้างความสุขให้ประชาชน โครงการร้านหนูณิชย์… พาชิม ให้แก่ร้านอาหาร 413 ร้าน พร้อมขยายโครงการครอบคลุม 32 อำเภอ คาดช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนได้ 20-30%

 สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดโครงการ “ร้านอาหารหนูณิชย์ พาชิม” โดยได้คัดเลือกร้านอาหารที่มีลักษณะ ถูก สะอาด ดี อร่อย และจำหน่ายอาหารในราคาไม่เกิน 25-35 บาท ต่อจาน ต่อถุง ต่อชาม เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ตลอดจนสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชน ทั้งยังเป็นการบูรณาการร้านอาหารมาตรการลดค่าครองชีพทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอีกด้วย

พร้อมกันนี้ยังฝากให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาดูแลให้ขยายโครงการไปทุกอำเภอ ทั้ง 32 อำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงร้านอาหารคุณภาพ รสขาติดี ราคาถูก มากขึ้น พร้อมทั้งตรวจสอบเรื่องคุณภาพร้านค้า อาหารให้มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งเป้าหมายให้มีร้านอาหารเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศจำนวน 10,000 ร้าน ซึ่งการดำเนินโครงการในปัจจุบันได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี ส่งผลให้ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการเป็นที่รู้จักของประชาชน โดยมีร้านอาหารสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 10,681 ร้าน และ จ.นครราชสีมา มีร้านอาหารสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 413 ร้าน

ขอบคุณข้อมูลจาก http://koratstartup.com/2016/06/30/noonid-korat/