พาณิชย์ เปิดตัวภาพลักษณ์ “หนูณิชย์” โฉมใหม่

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้ปรับโฉมใหม่ โครงการร้านอาหาร หนูณิชย์ พาชิม เพื่อสร้างโอกาสในการขยายร้านหนูณิชย์ เข้าสู่กลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลายขึ้น ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเพิ่มความทันสมัยควบคู่ไปกับการยกระดับร้านสู่มาตรฐานสากล และพัฒนาเจ้าของกิจการให้เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ยังคงเป้าหมายหลักไว้คือคุณภาพอาหารที่ดี อร่อย และราคาประหยัด โดยมั่นใจการปรับภาพลักษณ์ จะส่งผลให้ร้านหนูณิชย์ ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายมากขึ้น
ส่งผลให้เกิดรายได้สะพัดเข้าสู่เศรษฐกิจชุมชนและท้องถิ่น
ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 1 ปี ที่กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินโครงการ หนูณิชย์ พาชิม ปัจจุบันมีจำนวนร้านหนูณิชย์เข้าร่วมโครงการ 11,092 ร้านทั่วประเทศ กระทรวงพาณิชย์จึงเล็งเห็นถึงโอกาสที่จะยกระดับและพัฒนาร้านหนูณิชย์ให้มีความทันสมัย สามารถขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลายขึ้น ทั้งคนทำงาน วัยรุ่น และนักท่องเที่ยวต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการตอบโจทย์กระแสความนิยมร้านอาหารลักษณะ Street Food ในปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลจาก http://www.innnews.co.th