ประชาสัมพันธ์ โครงการร้านอาหาร "หนูณิชย์เคลื่อนที่" รถขายอาหาร (Food Truck) ในรายการ นารีกระจ่าง

วันที่ 8 กันยายน 2559 รองอธิบดีกรมการค้าภายใน คุณสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ นำโครงการร้านอาหาร  "หนูณิชย์เคลื่อนที่" รถขายอาหาร (Food Truck) จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้ออกรายการ นารีกระจ่าง ทางช่อง ไทยพีบีเอสเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการแก่ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ