กรมการค้าภายในร่วมกับพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่มอบป้ายการันตี"ร้านหนูณิชย์ดีเด่น”จังหวัดเชียงใหม่

 

กรมการค้าภายในร่วมกับพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่มอบป้ายการันตี"ร้านหนูณิชย์ดีเด่น”จังหวัดเชียงใหม่

 

 

                เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย คุณภูษณิศ ไชยมณี ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ นำโดย คุณจินตนา สุวรรณพานิช ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบและพัฒนามาตรฐานทางการค้า กรมการค้าภายใน และคุณสุรัชนี อริยภูวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต้นทุนและการกำหนดราคาสินค้า กรมการค้าภายใน ได้เข้าร่วมมอบป้ายการัยตีร้านหนูณิชย์ดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ โดยร้านที่ได้รับมอบคือร้าน ข้าวซอยหนองฮ่อ และก๋วยเตี๋ยวใบตำลึง