กรมการค้าภายในจับมือ ปตท. เปิดตัวต้นแบบร้านหนูณิชย์ในปั๊มน้ำมัน ปตท.

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดให้มีร้านอาหารหนูณิชย์ในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วประเทศ โดยในวันนี้ (7 เมษายน 2560) เป็นการเปิดตัวร้านหนูณิชย์ต้นแบบในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ณ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงของ ปตท. สาขาหลักเมืองถาวรพาณิชย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ทั้งนี้ ปัจจุบันได้รับสมัครเข้าร่วมโครงการนี้แล้วจำนวน 158 ร้านค้า และอยู่ระหว่างการรับสมัครร้านอาหารหนูณิชย์ในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นอีกทั้ง 60 จังหวัด 279 สาขา จำนวน 661 ร้านค้า รวมทั้งสาขาสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะเปิดใหม่ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการบรรเทาปัญหาค่าครองชีพประชาชน กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงได้ดำเนินมาตรการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการธงฟ้าราคาประหยัด ซึ่งปี 2560 มีแผนดำเนินการให้เข้าถึงประชาชนในเขตชุมชน จำนวน 1,110 ครั้ง ดำเนินการไปแล้ว 525 ครั้ง และช่วงต้นปีที่ผ่านมาพี่น้องภาคใต้ประสบอุทกภัยได้ดำเนินการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าเพิ่มเติมจากแผนที่กำหนด เฉพาะกิจหลังน้ำลดเพื่อผู้ประสบอุทกภัย 

นอกจากนี้ยังมีโครงการธงฟ้าประชารัฐ โดยร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นรายใหญ่ผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายในโครงการฯ สู่ชุมชนทั่วประเทศเพื่อต้องการให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยมีทางเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูกกว่าท้องตลาดไม่น้อยกว่าร้อยละ 15-20 ซึ่งจะเปิดตัวให้ประชาชนได้รับทราบและใช้บริการช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 9 - 11 เมษายน 2560 ในบริเวณสถานีขนส่ง 3 แห่ง คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต) สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่) และบริเวณสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง)

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการค้าภายในจะมีการยกระดับร้านอาหารหนูณิชย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน สะอาด อร่อย เป็นร้านหนูณิชย์ “ติดดาว” โดยร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งเป็นคณะกรรมการฯ คัดเลือกจากร้านหนูณิชย์ ซึ่งได้ประเมินคุณภาพ แบ่งเป็น เกรด A จำนวน 5,216 ร้าน เกรด B จำนวน 2,799 ร้าน และเกรด C จำนวน 2,614ร้าน จากปัจจุบันในโครงการจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ “ร้านอาหารหนูณิชย์” ซึ่งร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน รับสมัครและคัดเลือก“ร้านอาหารหนูณิชย์” เพื่อสร้างทางเลือกให้แก่ประชาชนได้มีทางเลือกบริโภคอาหารปรุงสำเร็จอร่อย คุณภาพดี สะอาด ราคาไม่เกิน 35 บาท/จาน/ชาม ซึ่งปัจจุบันมีร้านหนูณิชย์ 12,176 ราย แบ่งเป็น กรุงเทพฯ 3,780 ร้าน ภูมิภาค 8,012 ร้าน และร้านหนูณิชย์ในรูปแบบรถขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) จำนวน 17 คัน/ราย) 

 

 

 

 

 

http://www.prachachat.net