สิทธิประโยชน์สำหรับสมัครเป็นสมาชิกรถ Food Truck กับกรมการค้าภายใน

 

สิทธิสมัครเป็นสมาชิกรถ Food Truck กับกรมการค้าภายใน 

 

1. สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกรถ Food Truck กับกรมการค้าภายใน

สามารถนำบัตรสมาชิกหนูณิชย์ มาเป็นส่วนลดพิเศษ

สำหรับออกรถขายอาหารเคลื่อนที่กับ ฉางอาน มูลค่าถึง 30,000 บาท จำนวนจำกัด 15 คัน

  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ดอกเบี้ย 0%

2. สำหรับข้าราชการ/ข้าราชการเกษียณอายุ
ที่ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการร้านอาหารหนูณิชย์
สามารถนำบัตรแสดงสิทธิ์การเป็นข้าราชการ/ข้าราชการเกษียณมาเป็นส่วนลดพิเศษ

สำหรับออกรถขายอาหารเคลื่อนที่กับ ฉางอาน มูลค่าถึง 30,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้

เป็นต้นไป ดอกเบี้ย 0%     

      ท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 093-9926951