พล.อ.ฉัตรชัน สาริกัลป์ยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. เป็นประธานเปิดโครงการ “ร้านอาหารปรุงสำเร็จเพื่อคืนความสุขทุกจานให้ประชาชน : (8 สิงหาคม 2557)

พล.อ.ฉัตรชัน สาริกัลป์ยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. เป็นประธานเปิดโครงการ “ร้านอาหารปรุงสำเร็จเพื่อคืนความสุขทุกจานให้ประชาชน” ร้านนายอู๋ ข้าวแกงสามย่าน ซ.จุฬาลงกรณ์ 11 กรุงเทพ