นางจินตนา ชัยยวรรณาการ อธิบดีกรมการค้าภายใน ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ เรื่อง โครงการร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จเพื่อคืนความสุขทุกจานให้ประชาชน (ถูก สะอาด ดี อร่อย) : (4 สิงหาคม 2557)

นางจินตนา ชัยยวรรณาการ อธิบดีกรมการค้าภายใน ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ เรื่อง“ โครงการร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จเพื่อคืนความสุขทุกจานให้ประชาชน (ถูก สะอาด ดี อร่อย)” ณ ห้องรับรองอธิบดี ชั้น 10 กรมการค้าภายใน