วันที่ 9 กันยายน 2557 นางสาวนพพร ลิ้นทอง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ตรวจเยี่ยมการบันทึกเทปรายการ "ตี๋อ้วนชวนหิว" (หนูณิชย์...พาชิม) ณ ร้านป้าแดงข้าวแกง สุราษฎร์ ถ.นครอินทร์ จ.นนทบุรี

วันที่ 9 กันยายน 2557 นางสาวนพพร ลิ้นทอง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ตรวจเยี่ยมการบันทึกเทปรายการ "ตี๋อ้วนชวนหิว" (หนูณิชย์...พาชิม) ณ ร้านป้าแดงข้าวแกง สุราษฎร์ ถ.นครอินทร์ จ.นนทบุรี