วันที่ 11 กันยายน 2557 นางจินตนา ชัยยวรรณาการ อธิบดีกรมการค้าภายใน ตรวจเยี่ยมร้านอาหารปรุงสำเร็จเพื่อคืนความสุขทุกจานให้ประชาชน (หนูณิชย์...พาชิม) ณ ร้านก๋วยเตี๋ยว เก่ง เฮง เจริญ สะพานพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี

วันที่ 11 กันยายน 2557 นางจินตนา ชัยยวรรณาการ อธิบดีกรมการค้าภายใน ตรวจเยี่ยมร้านอาหารปรุงสำเร็จเพื่อคืนความสุขทุกจานให้ประชาชน (หนูณิชย์...พาชิม) ณ ร้านก๋วยเตี๋ยว เก่ง เฮง เจริญ สะพานพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี