รมว.พาณิชย์ ตรวจเยี่ยมร้านหนูณิชย์พาชิม

วันที่ 8 มี.ค.58  พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ ตรวจเยี่ยมร้านหนูณิชย์พาชิม “ร้านข้าวแกง 4 ภาค” เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ