ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตรวจเยี่ยมร้านหนูณิชย์

วันที่ 17 มีนาคม 2558 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตรวจเยี่ยมร้านหนูณิชย์พาชิม ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน