แถลงข่าวการจัดประกวด "หนูณิชย์ จานด่วน ชวนอร่อย"

          กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดการประกวด “หนูณิชย์ จานด่วน ชวนอร่อย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีฝีมือในการปรุงอาหารในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ราคา ความสะอาด รสชาติ เพื่อประชาสัมพันธ์ร้านอาหารตามโครงการฯ ให้เป็นที่นิยมของประชาชนเพิ่มขึ้นและเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2558 ณ ห้างสรรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขารัตนาธิเบศร์ โดยกำหนดให้มีการจัดประกวดในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558