ร้านเจ๊ทัย

ที่ตั้งเลขที่ 380 หมู่ที่ 4 ตำบล หนองหญ้าปล้อง อำเภอ หนองหญ้าปล้อง จังหวัด เพชรบุรี

ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูเต็กกอ

ที่ตั้งเลขที่ 687/1 หมู่ที่ 1 ตำบล ท่ายาง อำเภอ ท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี

แม่แจ่ม

ที่ตั้งเลขที่ 32 หมู่ที่ 8 ตำบล ท่ายาง อำเภอ ท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี

เจ กวนอิม

ที่ตั้งเลขที่ 2966/1 ถนน เดชอุดม ตำบล หนองไผ่ล้อม อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา

ข้าวราดแกง ปตท.สุวรรณฯ (เปา)

ที่ตั้งเลขที่ 222 ถนน - ตำบล ดอกไม้ อำเภอ สุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด

หมวยต้อยข้าวมันไก่

ที่ตั้งเลขที่ ตลาดสดเทศบาลตำบลท่ายาง หมู่ที่ 1 ตำบล ท่ายาง อำเภอ ท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี

ลูกชิ้นดอนเมือง

ที่ตั้งเลขที่ 314/11 ถนน สรงประภา เขต เขตดอนเมือง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก 10 บาท

ที่ตั้งเลขที่ - ถนน ธงชัย ตำบล ธงชัย อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี