เจี๊ยบ ข้าวมันไก่

สถานที่จำหน่าย ตลาดโต้รุ่ง หน้าอำเภอสรรคบุรี

ราชาบะหมี่เกี๊ยว

สถานที่จำหน่าย ศูนย์อาหารข้างอำเภอสรรคบุรี